Vẫn hương vị thơm ngon nay tiện lợi và tiết kiệm hơn với phiên bản Chai Fresh pha mới mỗi ngày. *Sản phẩm dùng ngon nhất trong ngày. *Sản phẩm mặc định mức đường và không đá.