HSD: 20 ngày kể từ ngày mua. Gói Combo tương ứng với 15 ly Cà phê Việt Nam cỡ bất kì, áp dụng cho dịch vụ Giao tận nơi - Delivery hoặc Tự đến lấy - Pickup. Miễn phí giao hàng đối với mỗi ly. Lưu ý: Không áp dụng tích BEAN với sản phẩm này A. Cách mua gói: - Khách tùy chọn số lượng gói và thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử, không thanh toán Tiền mặt. Lưu ý không chọn thêm sản phẩm khác ngoại trừ các gói Work From Home. - Thanh toán thành công sẽ nhận voucher 15 ly tại mục Phiếu Ưu Đãi trên app. B. Cách sử dụng: - Khách chọn voucher để áp dụng mỗi khi đặt hàng. - Có thể đặt nhiều hơn 1 ly trong cùng một đơn. Voucher sẽ trừ dần số ly sau mỗi lần đặt. - Có thể chọn và thanh toán thêm cho các sản phẩm khác để  được giao cùng.