HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN GTGT

Bước 1: Scan mã QR trên hóa đơn hoặc truy cập website: https://thecoffeehouse.evat.vn/
     Lưu ý: 
- Khách hàng vui lòng thực hiện xuất hóa đơn GTGT ngay khi nhận được hóa đơn thanh toán.
- Nếu khách hàng không nhận được hóa đơn thanh toán giao kèm với đơn hàng, vui lòng liên hệ 02871 087 088 để được hỗ trợ.
 
Bước 2: Nhập thông tin xuất hóa đơn
 
     Tại màn hình THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN, khách hàng vui lòng nhập các thông tin theo hướng dẫn dưới đây:
 
a. Nhập dãy kí tự gồm chữ và số của Số Bill vào ô  “Nhập số bill"
 
b. Nhập số điện thoại di động của khách hàng
 
 
c. Nhập mã số thuế
 

 
     Lưu ý:
- Khi nhập đúng mã số thuế ở bước số 3, thông tin Tên công ty và Địa chỉ sẽ được tự động hiển thị mà bạn không cần phải nhập.
- Thông tin Tên công ty và Địa chỉ được lấy theo mã số thuế mà doanh nghiệp đã đăng ký với Tổng Cục Thuế.
  
 d. Nhập địa chỉ email nhận hóa đơn
 
 
e. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin
 
 
Bước 3: Bấm “Gửi thông tin”
 
 
Bước 4: Nhận hóa đơn
- Sau khi khách hàng Gửi thông tin, Hóa đơn điện tử sẽ được gửi về email mà khách hàng đã cung cấp trước đó.
- Hệ thống sẽ gửi hóa đơn GTGT về email trong thời gian tối đa là 5 phút (tính từ khi khách hàng hoàn tất điền form).
- Khi nhận được hóa đơn, Khách hàng vui lòng kiểm tra lại nội dung hóa đơn.
- Mọi thắc mắc về hóa đơn GTGT xin liên hệ 02871 087 088.
- Thuế suất được tính theo thuế suất hiện hành tại thời điểm xuất hóa đơn.
 
Hóa đơn mẫu: