Khám phá từng tầng vị trà xanh thơm lừng xen kẽ lớp kéo béo dịu với đậu đỏ.