Sợi mì Ý mềm dai, rưới thêm sốt bò bằm cà chua sánh mịn, thơm lừng. Gắp một gắp, muốn gắp thêm mãi thôi!