Đậm đà chuẩn gu và ấm nóng - bởi lớp trà oolong nướng đậm vị hoà cùng lớp sữa thơm béo. Hương vị chân ái đúng gu đậm đà - trà oolong được "sao" (nướng) lâu hơn cho vị đậm đà, hoà quyện với sữa thơm ngậy. Cho từng ngụm ấm áp, lưu luyến vị trà sữa đậm đà mãi nơi cuống họng.