Từng ngụm trà chuẩn gu ấm áp, đậm đà beo béo bởi lớp sữa tươi chân ái hoà quyện. Trà đen nguyên lá âm ấm dịu nhẹ, quyện cùng lớp sữa thơm béo khó lẫn - hương vị ấm áp chuẩn gu trà, cho từng ngụm nhẹ nhàng, ngọt dịu lưu luyến mãi nơi cuống họng.