Tỉnh tức thì cùng cà phê Robusta pha phin đậm đà và bánh flan núng nính. Uống là tỉnh, ăn là dính, xứng đáng là highlight trong ngày của bạn.