Đựng cả thế giới với túi vải của Nhà. Một Sài Gòn nhộn nhịp và gần gũi được khắc hoạ trên chiếc túi xinh thiệt xinh này. Cùng mang túi đi khắp thế gian thôi!