Bánh Butter Croissant bạn đã yêu, nay yêu không lối thoát khi được chấm cùng sữa đặc. Thơm bơ mịn sữa, ngọt ngào lòng nhau!