Croissant trứng muối thơm lừng, bên ngoài vỏ bánh giòn hấp dẫn bên trong trứng muối vị ngon khó cưỡng.